""

Hvad er BNBO?

Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er en fastlagt beskyttelseszone udlagt omkring almene vandforsyningsboringer. Det er Miljøstyrelsen, der udpeger landets BNBO.

Hovedformålet med beskyttelseszonen er at styrke beredskabet og beskytte vandkvaliteten imod en bred vifte af forureningskilder, uheld og spild i nærområdet til indvindingsboringen.

Det opnår man ved at udpege områder tæt på boringer, hvor der er skærpede krav til brug af pesticider og eventuelt gødning samt begrænsninger i andre potentielle kilder til grundvandsforurening.

I Danmark er der udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder, som omfatter ca. 20.300 ha. Heraf udgør landbrugsarealer ca. 9.500 ha., som er ejet af ca. 6.200 lodsejere. 

Der er pt. 50 BNBO i Rebild Kommune med et samlet areal på ca. 124 ha.

BNBO i kommunen har størrelser, der varierer mellem 0,1 og 16 ha.

Ultimate Web A/S