Vandkvalitet og kontrol


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringen, som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper: 

  •  Normal kontrol på vandværket
  •  Udvidet kontrol på vandværket
  •  Kontrol med uorganiske sporstoffer (pesticider)
  •  Kontrol med organiske mikro forureninger
  •  Begrænset kontrol.

 

Grundvand i Danmark

 

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.
Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand kan De læse mere hér

 

Hedens Vandværk I/S indvinder vand fra en kalkholdig undergrund. Det betyder i sjældne tilfælde, at vandet ude hos forbrugeren kan have et forhøjet indhold af kalk i form af opløst materiale eller små partikler. Det kan give vandet et uklart eller 'mælkeagtigt skær'. Det samme kan øget indhold af luft i vandet.

Kan uklart vand drikkes
Ja, det er ufarligt at drikke vand med et forhøjet indhold af kalk eller luft.

Vaskeanvisning og hårdhed
Det er vigtigt at kende vandets hårdhed når man vasker tøj, da hårdheden er afgørende for hvor meget vaskemiddel, du skal bruge. Når du kender hårdheden på vandet, kan du på vaskemiddelpakken se, hvor meget vaskemiddel, du skal dosere. Vandets hårdhed i dit område er ca 9 dH


Drik frisk vand
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Undgå metalafgivelser fra armaturer
Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet.Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar
Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.

Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager.

Flytning
Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.

 

 

Ultimate Web A/S